Certifikace a záruka

 

Od roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Od roku 2006 je politika jakosti integrována s environmentální politikou pro dosažení co nejvyššího stupně účinnosti obou politik. Enviromentální politika a politika kvality ke stažení.

V souladu s požadavky managementu kvality aplikujeme řadu opatření, která zabezpečují perfektní kvalitu výsledného produktu. Důraz klademe na řízení, kontrolu a zlepšování všech procesů uvnitř firmy. Na základě řady analýz stanovujeme pro jednotlivá oddělení společnosti měřitelné cíle kvality a v případě jejich neplnění tyto prošetřujeme a činíme taková opatření, abychom jejich další výskyt minimalizovali, resp. zcela odstranili.

Hlavní produkty z našeho portfolia (především rozvaděče) procházejí nejen přísnou kontrolou, ale jsou navíc výrobkově certifikovány v souladu s požadavky certifikační autority TÜV SÜD Czech.

Nespokojujeme se pouze se splněním požadavků na certifikaci systémů řízení a výrobkové certifikace, ale aplikujeme i řadu opatření zabezpečující trvalé zlepšování jak systémů, tak i výrobků.

Snahu o dosažení maximální kvality přenášíme i na naše dodavatele, kteří musejí rovněž splnit řadu náročných podmínek a přispět tak k našemu úsilí o dosažení vysoké kvality i přidané hodnoty pro zákazníka. Můžete si být proto jisti, že rozvaděče s logem Conteg jsou vždy vyrobeny z prvotřídních vstupních materiálů a polotovarů.

ZÁRUKA

CONTEG si za svými výrobky stojí. Proto jsme se rozhodli nabídnout svým zákazníkům více a rozšířili jsme záruku na 15 let u vybraných produktů.  

logo 15 year warranty

Záruka v délce 15 let poskytujeme na:

 • Stojanové rozvaděče (RSF, RDF, RSB, ROP, Ri7, RM7)
 • Otevřené rámy (RSG4, RSG2, RS)
 • Nástěnné rozvaděče (RUN, RUD, REN, ACP)
 • Kabelový management
 • Řízení toku vzduchu
 • IT příslušenství (s výjimkou osvětlení)

Záruku v délce 2 let poskytujeme na:

 • Průmyslové produkty (FSE, FSM, WME, OMR)
 • Hasící systém LES-RACK
 • RAMOS
 • Napajecí systémy PDU
 • Ventilační jednotky
 • Chladicí jednotky řady CoolTeg Plus a CoolTop

Záruku v délce 1 roku poskytujeme na:

 • Chladicí jednotky CoolSpot

 

Záruční podmínky jsou k dispozici zde.

Šablona servisního protokolu pro klimatizační jednotky je dostupná zde.

Certifikáty

ISO 9001:2015

 

9001:2015 9001:2015

 

 

ISO 14001:2015

 

14001:201514001:2015   Certificate issued by

SGS


SGS

 

 

TÜV CZ

 

TUV

 

 

 

CDCDP

 

CDCDP - Ehab Mohamed Nasr Azab CDCDP - Tomas Kroupa

 

 

UL 50

 

UL 50 Certificate

 

 

UL 50

 

UL 50 Certificate

 

 

 

Politika kvality a enveromentální politika

 

UL 508 A Certificate

 

EKOKOM logo

Jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00025580.

 

Péče o životní prostředí

V souladu s mezinárodním standardem ISO 14001:2004 jsme zavedli a certifikovali systém řízení environmentálních dopadů všech našich činností, služeb a výrobků na životní prostředí, a to jak ve fázi výroby, tak i v užití a dožití našich výrobků. Tyto skutečnosti jsou jako závazek vedení společnosti prezentovány v environmentální politice, která je již od roku 2006 integrována s politikou kvality. 

Snažíme se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí zejména v oblastech:

 • emisí do ovzduší,
 • emisí do vody,
 • znečišťování a kontaminace půdy,
 • odpadového hospodářství - minimalizace vzniku odpadů,
 • využívání přírodních zdrojů (energie, suroviny, materiály, polotovary),
 • zátěže životního a pracovního prostředí teplem, hlukem, zápachem, prachem, vibracemi, zářením apod.,
 • ohrožení bezpečnosti práce
 • a dalších specifických vlivů na životní prostředí.

V oblasti ochrany životního prostředí rozpracováváme každoročně environmentální politiku stanovením měřitelných cílů pro jednotlivá oddělení společnosti a jejich plnění sledujeme a vyžadujeme. V případě neplnění úkolů z jednotlivých environmentálních programů jsou přijímána opatření k nápravě, která identifikují a eliminují příčinu a zamezí tak opakovanému vzniku negativního dopadu na životní prostředí.

 

ISO 14001:2015

Bisci     
Bisci      Bisci      BisciPrint Favorities E-mail Twitter RSS