Monitoring a zabezpečení

Společnost Conteg nabízí v rámci svého produktového portfolia několik systémů řízení a kontroly, které tak spolu se základními produkty jistě uspokojí každého našeho zákazníka. Mezi tyto systémy patří například systém AEGIS-DCIM, který shromažďuje, analyzuje a reportuje informace o chodu datového centra v reálném čase, systém RAMOS pro monitorování vnitřního a vnějšího prostředí. Pro monitorování přístupu nabízíme systémy řízení přístupu a pro monitorování detekce a požární ochrany je k dispozici hasící systém LES-RACK.
Monitorovací systémy

Systém monitorování prostředí RAMOS zahrnuje 4 jednotky s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů.

Přístupové systémy

Elektronické přístupové systémy pro datová centra/serverovny Vám pomohou zabezpečit uloženou IT techniku a přístup k ní proti neoprávněným fyzickým vstupům. V nabídce centralizovaný nebo nezávislý přístupový systém.

Hasicí systém LES-RACK

LES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany,navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším

Hypoxický preventivní protipožární systém

Hypoxický preventivní protipožární systém pracuje na principu snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu na úroveň, při které požár vůbec nevznikne.

CONTEG Pro Server

Softwarová aplikace pro centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS.

Aegis DCIM

Systém společnosti Conteg Aegis-DCIM shromažďuje, analyzuje a následně poskytuje reporting ohledně všech potřebných informací o chodu datového centra v reálném čase, za použití standardizovaných protokolů datové komunikace.

KVM/LCD konzole

Konzole KVM/LCD nabízejí prostorově efektivní řešení (integrace v 1U), jak konfigurovat a spravovat jednotlivé servery i jejich kaskády.