Networking

Networking

Komunikace byla, je a bude základem pro fungování každé společnosti. V moderní době se pro komunikaci používají IT prostředky a spojení je řešeno pomocí kabelových či bezdrátových prostředků. Všechny tyto prostředky ve většině případů používají topologii do hvězdy a centra těchto rozvodů jsou nazývána síťovými (network) rozvaděči. Síťové systémy jsou vlastně jedním velkým přepínacím polem, umožňujícím fyzické propojení všech zařízení ke komunikačnímu prvku.

Na vyřešení Vašich potřeb Vám firma Conteg nabízí řešení.

Základem jsou rozvaděče, které Vám zajistí při dodržení všech světových standardů jako TIA/EIA-310-E a dalších správné uložení počítačové kabeláže i IT techniky. Dedikovaným rozvaděčem pro síťové použití jsou rozvaděče Premium Cabling RDF nebo univerzální rozvaděč iSEVEN RI7. Pro pokrytí potřeb rozsáhlejších areálů si můžete vybrat vhodný produkt z řady nástěnných rozvaděčů.

Naše komplexní řešení Vám umožní ukládat a vést metalické a optické kabely se správnými poloměry ohybu, tak aby nedocházelo ke zbytečnému snížení kvality přenosu, jak uvnitř, tak i vně rozvaděče.

Pro vedení a uložení kabeláže uvnitř rozvaděče můžete využít kabelový management pro podporu páteřních rozvodů. Pro uživatele jsme vyvinuli High Density vyvazovací systém - HDWM. Tento v maximální míře podporuje vysokorychlostní optické a metalické rozvody nejvyšších tříd - Class E až Class FA  (Cat.6 až Cat.7A). Díky speciální konstrukci panelů bude správné uložení, jak pro kabely páteřní sítě, tak i patch kabely, a to v souladu s průmyslovými a IT standardy (ANSI/TIA/EIA-568-B.1; TIA/EIA-942; ISO/IEC-11801) a doporučeními hlavních výrobců kabelových rozvodů.

Pro podporu vnějších rozvodů je vhodným produktem systém vedení OPTIWAY. Tento systém umožní snadnou instalaci propojovacích rozvodů dle neustále se měnících potřeb.

Naši techničtí specialisté Vám rádi navrhnou optimální řešení pro Vaše potřeby presales[at]conteg.com.

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS