Datová centra

Datové centrum lze definovat jako prostor pro uložení počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a centralizovaná úložiště, ať už fyzické nebo virtuální, pro skladování, řízení a šíření údajů a informací. Každá organizace má datové centrum, které může být v podobě pouze serverové místnosti nebo dokonce jednoho datového rozvaděče.

Budování datových center je komplikovaná činnost zahrnující již ve většině případů specifické stavební řešení objektu až po sladění všech podsystémů zajišťujících životaschopnost datového centra. Základní požadavky datových center jsou již dnes specifikovány normami jako např. ANSI-TIA/EIA 942A a dalšími vztahujícím se k datovým komunikacím a systémům. Datové centrum ať v malém či velkém provedení řeší hlavně dostupnost uložených dat a výpočetní kapacity pro uživatele. K tomuto je nejznámější rozdělení do tříd Tier 1 4, které definují dostupnost služeb v rozsahu 99.671% až 99.995%. Tento údaj v přepočtu na minuty je více vypovídající. Pro Tier 1 je definována možnost výpadku na dobu 28.8 hodin za rok, pro Tier 4 s pouze 28 minutami za celý rok.

Budování datových center je velmi komplexní činnost vyžadující znalosti z dalších oborů, chladící systémy, napájení a záložní systémy, bezpečnost přístupu k zařízením, monitoring, dohled a další.

Conteg má v tomto směru velké zkušenosti při spolupráci a návrzích systémů datových center od základní koncepce přes chlazení až po monitoring a řízení provozu datového centra.

Projekční podpora

Naše firma Vám nabízí služby zkušených odborníků ze všech technických oblastí potřebných pro vybudování moderního datového centra.

Uspořádání datových sálů

Správné uspořádání Vašeho datového centra zajistí Vaši spokojenost s bezpečností, spotřebou energie, dostupností všech technologií a tak dále.