Sponzoring

CONTEG je společensky odpovědná firma, a proto opět pokračuje v roce 2020 s programem „Pomáháme ostatním – vracíme společnosti“.

Cílem programu je podporovat společensky prospěšné aktivity svých zaměstnanců prostřednictvím sponzorského daru a ocenit tak aktivitu,  které jsme součástí.

CONTEG primárně podpoří projekty, na kterých se naši zaměstnanci aktivně podílejí, ať jsou to zájmové skupiny, kulturní uskupení či sportovní kluby. Zároveň rádi oceníme i další činnosti zaměstnanců, které májí určitou přidanou hodnotu a mohou přinést ostatním lidem radost.

 

Jak požádat?

1. krok – Sepsat žádost

Žádost o finanční dar musí obsahovat:

 • Celkový popis projektu vč. specifikace Vašeho zapojení na projektu, důvodu; proč příspěvek požadujete; jakým způsobem bude možné CONTEG v rámci projektu propagovat.
 • Způsob financování projektu a detailní rozpis použití finančních prostředků vč. specifikace částky, o kterou žádáte a jakým způsobem bude s penězi naloženo.

Pozn. Na personálních odděleních je k dispozici formulář žádosti. Žádost může být sepsána i volnou formou s výše uvedenými náležitostmi.

 

2. krok – Podat žádost

Kompletní žádost se všemi náležitostmi doručte

 1) v elektronické podobě na sponzoring@conteg.cz nebo

2) v tištěné podobě do sídla společnosti CONTEG, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4  

3) nebo žádost odevzdejte na personálním oddělení Vaší společnosti skupiny CONTEG

Doručení žádosti bude zpětně potvrzeno prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

3. krok – Vyhodnocení žádostí

O přijetí či zamítnutí žádostí bude každý účastník informován. Úspěšní kandidáti budou oslovení za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění.

 

 Podmínky podání žádosti:

 • Jste zaměstnancem skupiny CONTEG, a nejste ve zkušební nebo výpovědní době
 • Na jednu aktivitu je možné podat pouze jednu žádost.
 • V rámci kalendářního roku můžete získat finanční podporu na svůj projekt pouze jedenkrát.
 • Výše finančního daru může dosáhnout až částky 20.000 Kč
 • Fair play přístup - všechny peníze budou využity na účel popsaný v podané žádosti. Žádosti není možné proplácet zpětně na již uskutečněnou akci

 

Harmonogram podání a vyhodnocení žádostí:

Termín podání:    1. 3. – 30. 3. 2020

Vyhodnocení:      30. 4. 2020

 

Vyhodnocení žádostí:

Žádosti vyhodnocuje komise složená ze zástupců vedení skupiny CONTEG. V každém kole budou vybrány až 3 projekty našich zaměstnanců. Každý z nich může být podpořen finanční částkou ve výši až 20.000,- Kč. Následně jsou všichni informování o výsledku jejich žádosti. Úspěšní žadatelé budou osloveni za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění. Žádosti není možné proplácet zpětně na již uskutečněnou akci.

 

Dotazy:

V případě dotazů se obraťte na email: sponzoring@conteg.cz

 

Podpořené projekty v roce 2019

 • 2. kolo závodu o mistrovství ČR atletických družstev/sportovní chůze pořádané SPORTOVNÍ CHŮZE PRAHA z.s. - příspěvek na nákup cen pro vítěze a drobné občerstvení
 • TJ Sokol Košetice - příspěvek na podporu činnosti oddílů
 • Edukační závod Republika pro základní školy pořádaný Československou obcí legionářskou, z.s.- příspěvek na mzdové náklady instruktorů

Podpořené projekty v roce 2018

 • Oblastní charita Pelhřimov - příspěvek na mzdové náklady pro lékaře a zdravotní sestry domácí hospicové péče
 • TJ Dolní Cerekev oddíl házená - příspěvek na nákup sportovního vybavení
 • Borůvka Vyšehrad, z.s. – příspěvek na bezbariérovou dopravu pro žáky a studenty s tělesným postižením
 • nadační fond RAFAEL DĚTEM - příspěvek na nákup speciálního vozíčku Benecykl pro těžce nemocného chlapečka

 

Print Favorities E-mail Twitter RSS