Efektivní uzavřená řešení

Jedním z paradoxů datových center je rozporuplný požadavek na teplotu vzduchu. Zatímco IT technologie vyžadují pro svůj bezpečný a šetrný provoz co nejnižší teplotu, naopak chladicí systémy jsou nejvýkonnější a energeticky nejméně náročné při vysokých teplotách. Jediným snadným řešením je mechanické oddělení studené a horké zóny. Na vstupu do hardwaru se může teplota vzduchu pohybovat v rozmezí 18 až 27°C (podle doporučení ASHRAE). V oddělené teplé zóně na výfuku z IT může být teplota tak vysoká, jak jen dovolí vlastní technologie a především kvalita mechanického oddělení zón. Teploty mohou přesahovat 40°C. Čím vyšší bude rozdíl teplot, tím vyšší bude efektivita využití energie v DC. Při poměrně malých investičních nákladech na Efektivní uzavřená řešení je dopad na snížení provozních nákladů velmi citelný.

Použití uzavřených uliček je vhodné zejména tam, kde se předpokládá vysoká energetická zátěž datového centra. Systém budování datacenter s pomocí uzavřené uličky je nejefektivnější cestou pro maximální využití chladících kapacit a minimalizace provozních nákladů. Uzavřené uličky slouží pro oddělení studené a horké zóny v datovém centru. Pro starší datová centra, kde mohou být různě vysoké rozvaděče, či mezi rozvaděči může být volný prostor, nabízíme modulární uzavřenou uličku.

Nejlepším řešení z pohledu oddělení teplé a studené zóny a tedy i z pohledu provozních nákladů je využití Kompaktního datového centra. Jsou to uzavřené skříně složené z rozvaděčů a chladicích jednotek, zcela oddělené od prostoru okolní místnosti. Nejen že lze dosáhnout velmi vysokých rozdílů teplot a maximalizovat tak účinnost systému, ale navíc chrání IT před vlhkostí a prachem z okolí.

Chlazení nad rozvaděči

Unikátní systém chlazení umístěný přímo nad IT rozvaděči poskytuje provozovateli datového centra maximální využití prostoru místnosti.

Uzavřené uličky - fixní

Datová centra s vysokou energetickou zátěží = použití uzavřených uliček. S tímto řešením je možné maximálně efektivně a úsporně zajistit chlazení a zlepšovat PUE parametr.

Uzavřené uličky - modulární

Modulární uzavřená ulička je ideálně řešení pro starší datová centra, která chtějí vylepšit energetickou bilanci.

Kompaktní datové centrum

Uzavřený modulární systém poskytuje maximální možnou flexibilitu při dlouhodobém rozvoji datového centra.