EU projekt vzdělávání zaměstnanců

Komplexní vzdělávání zaměstnanců Conteg, spol. s r. o. v globálním IT světě

Závěrečná zpráva k projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců Conteg, spol. s r. o. v globálním IT světě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01492

Celková částka nákladů projektu: 5 578 231,20 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Předmětem projektu je komplexní vzdělávání zaměstnanců výrobního závodu společnosti Conteg, spol. s r. o. v Pelhřimově. Globálním cílem projektu je podpora vzdělávání vlastních zaměstnanců pro posílení celosvětové konkurenceschopnosti firmy a prohloubení oborového vzdělávání v regionu Vysočiny.

Cílem projektu je:

1) zavedení komplexního vzdělávacího systému podle potřeb zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace, adaptability a pracovní uplatnitelnosti ve strojírenské výrobě a vývoji.

2) vyškolení vlastních lektorů pro průběžné a dlouhodobé školení zaměstnanců, přesně zaměřené na potřeby zaměstnanců.

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu jsou investice společnosti do nových výrobních technologií a vývojové a testovací laboratoře v celkové výši více než 150 mil. Kč, které byly podpořeny dotacemi z programů OPPI Inovace a Potenciál. Aby bylo zajištěno správné a efektivní využití těchto investic, je nutné proškolit zaměstnance společnosti v následujících oblastech:

 • výrobní dovednosti
 • produktivita práce
 • kvalita
 • jazykové vzdělávání
 • odborné vzdělávání - finance, IT pro uplatnění ve výrobě, zařízení budov, celní problematika.

Plánované kurzy vycházejí z individuálních potřeb pracovníků a byly navrženy ve spolupráci nadřízený - podřízený. Projekt přináší komplexní vzdělávání pracovníků, které dosud probíhalo nahodile. Pro školení bude využito vlastní školicí středisko pro 30 osob, které bylo vybudováno přímo v areálu závodu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora konkurenceschopnosti firmy Conteg, která realizuje rozsáhlé investice a zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců v oblasti výrobních dovedností, produktivity a kvality práce, jazykových dovedností a dalších odborných dovedností, vč. IT s uplatněním v programu výrobního podniku.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu budou tvořit všichni zaměstnanci rozděleni dle několika profesních oblastí:
1. Výroba - v této skupině budou vyškoleni zaměstnanci, kteří spadají do profesí svářeči, operátoři CNC, technici výroby, pracovníci technologie, vedoucí pracovníci výroby, mistři, výrobní THP. Kromě stávajících pracovníků budou proškoleni také nově nastupující pracovníci.
2. Zlepšování výrobních procesů a kvality - v této skupině budou vyškoleni zaměstnanci v profesích směnoví mistři, vedoucí pracovišť, výrobní dělníci, vedoucí oddělení kontroly a kvality a jeho zástupce, kontroloři.
3. Jazykové vzdělávání - v této skupině budou vyškoleni pracovníci v profesích konstruktéři, technologové, technici výroby, pracovníci finančního a personálního oddělení, odd. IT a nákupu a výrobní THP.
4. Odborné vzdělávání - v této skupině budou školeni zaměstnanci v administrativních profesích (finanční a personální oddělení, nákup), vedoucí pracovišť a mistři, vedoucí testovací laboratoře, pracovníci nákupu a expedice.

Výsledky

V projektu bude celkem vyškoleno 162 osob - zaměstnanců výrobního závodu společnosti Conteg, spol. s r. o. v Pelhřimově.

V rámci projektu bude proškoleno celkem 469 úspěšných absolventů kurzů.

Díky realizaci projektu bude ve firmě zaveden ucelený systém vzdělávání, který zásadním způsobem rozšíří a zmodernizuje stávající vzdělávání. Nastavené procesy v rámci projektu budou zaměstnanci společnosti nadále využívány.

Vyškolení interní lektoři budou schopni zúročit zkušenosti získané v projektu a pokračovat ve vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců, kteří uplatní své znalosti a dovednosti ve strojírenské výrobě.

Harmonogram realizace školení v rámci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců Conteg, spol. s r. o. v globálním IT světě“

 

Realizace školení v rámci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců Conteg, spol. s r. o. v globálním IT světě“

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01492

Celková výše finanční podpory: 3 904 761,84 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Realizované kurzy:

 

 • Technické kreslení – tohoto školení se účastnilo přes 30 zaměstnanců, 20 zaměstnanců získalo certifikát za úspěšné absolvování tohoto kurzu.
 • Jazykové kurzy – kurzy technické a obchodní angličtiny probíhaly po celou dobu realizace projektu, celkem na ně docházelo přes 60 zaměstnanců.
 • Školení PC gramotnosti – v rámci tohoto školení bylo celkem proškoleno 64 zaměstnanců, kteří se školili v programech Microsoft Office – Word, Excel a Outlook.
 • Školení svářečů – nerez ocel a hliník – celkem se za dobu realizace projektu vyškolilo 6 zaměstnanců
 • Školení pracovníků mzdové a finanční účtárny, oddělení nákupu a expedice – možnost účastnit se v průběhu celé doby projektu otevřených školení s aktuálními problematikami v jejich oboru měli pracovníci výše zmíněných oddělení. Za dobu realizace projektu se naši pracovníci zúčastnili 21 školení.
 • Vyškolení interních lektorů vstupní akademie – v oblasti BOZP, kontroly a kvality, efektivního fungování výroby a technologie – v rámci tohoto školení bylo proškoleno 6 zaměstnanců.
 • Proběhlo školení efektivního fungování a řízení výroby napříč celou společností, vybraní pracovníci absolvovali akademii efektivního fungování a řízení výroby.
 • Vstupní akademie – všeobecné řemeslné schopnosti – tyto kurzy určené pro příchozí i stávající pracovníky navázaly na vyškolení našich interních lektorů. V rámci vstupní akademie jsou školeny oblasti BOZP, kontrola a kvalita, efektivní fungování výroby a oblasti technologie. Do konce dubna proškoleno celkem 72 zaměstnanců.
 • Kurzy Technik kvality – 8 zaměstnanců se účastnilo kurzů vypsaných Českou společností pro jakost, všichni obdrželi od ČSJ certifikáty o absolvování tohoto kurzu.
 • Semestrální kurz technická zařízení budov – 1 náš zaměstnanec se v rámci této klíčové aktivity účastnil odborného školení v oblasti technických zařízení budov se zaměřením na oblast chlazení, školení probíhalo na pracovišti Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně
 • Vyškolení obsluhy a údržby CNC strojů u stávajícího i nového strojního vybavení a technologií  - školení probíhala po celou dobu realizace projektu a v jeho rámci bylo proškoleno 60 pracovníků výroby a technologie

 

Za dobu trvání tohoto projektu bylo celkem vyškoleno 194 osob - zaměstnanců výrobního závodu společnosti Conteg, spol. s r. o. v Pelhřimově. Z těchto 194 osob bylo 20 ve věkové kategorii 50+.

 

V rámci projektu bylo proškoleno celkem 473 úspěšných absolventů kurzů.

 

Kontaktní osoby

Miroslava Válková, m.valkova@conteg.cz, tel.: 565 300 344, 602 442 645

Eva Augustová, e.augustova@conteg.cz, tel.:, 602 106 194


Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS