Evropské projekty

V rámci projektu „ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO CENTRA CONTEG“ došlo k pořízení majetku:

 • Ohraňovací lis TruBend
 • Hardware – mobilní a stolní pracovní stanice
 • Software pro 3D CAD systém pro strojírenské navrhování a správu dat
 •  Kabina vývojové dílny
 • Strojní a nástrojové vybavení kabiny vývojové dílny – svařovací stůl, svařovací stroj, svařovací pistole, svářecí kukly, odsávání, svařovací zdroj
 • Technické dovybavení testovacího centra - rozvaděče a jejich chlazení
 • Měřící a testovací technika do testovacího centra - Zařízení pro sběr a záznam dat, snímače rychlosti a teploty proudění vzduchu, ultrazvukový průtokoměr, teplotní sonda, endoskop, multimetr elektrických veličin, zkoušečka napětí, pájecí stanice, křížový laser
 • Zařízení na zkoušky krytí IP

Vlivem nového vybavení v projektu „ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO CENTRA CONTEG“ došlo k rozšíření možných zkoušek:

 • v rozvaděčích jsou instalovaná topná tělesa, která simulují tepelnou zátěž vybraného zařízení (zákazník může určit výkon) a lze pak sledovat reakce jednotlivých typů chlazení, měřit hlučnost, rychlost ochlazení atp.
 • sběr a převod neelektrických veličin na veličiny elektrické, jejich snímání v reálném čase a jejich záznam
 • měření rychlostí a průtoků vzduchu při navrhování funkčních komponent klimatizačních jednotek, rozvaděčů a datových center
 • v testovací laboratoři lze při vývoji systému zpětného získávání odpadního tepla z datových center častokrát měnit místa měření průtoků a teplot a určovat tak objem a potenciál tepelných toků
 • možnost rekalibrace běžných a levnějších teplotních sond  pomocí přesné teplotní sondy, čímž dojde k zpřesnění měření a regulace
 • optické kontroly kondice zařízení, sledování chování drobných kapek vody v proudu vzduchu v různých podmínkách prostřednictvím endoskopu
 • kontrola elektrických signálů multimetrem elektrických veličin
 • identifikace jednotlivých vodičů nedestruktivní metodou
 • možnost pájení spojů namísto šroubovaných spojů v přesných klimatizačních jednotkách
 • testování správného odvodu kondenzátu, testování strhávání kapek z vodního filmu ve vaně kondenzátu a další testování pod přesně definovaným úhlem

 

Ceník služeb testovací laboratoře CONTEG TC4DC - ke stažení zde