Hasicí systém LES-RACK

Hasicí systém LES-RACK

LES-RACK je samostatný, plně automatický požárně detekční a ochranný systém, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším, který nabízí velmi účinné a efektivní řešení pro serverové, telekomunikační a řídicí rozvaděče/skříně.

Jednotka LES-RACK-M1 se skládá z plně vybaveného systému požární detekce, řízení, vyhodnocování, komunikace a hašení. Větší serverové rozvaděče a sousední skříně lze chránit dalšími jednotkami LES-RACK-M1.

LES-RACK využívá čistý plyn k zaplavení chráněného prostoru, dokud není požár zcela uhašen. Jednotka zahrnuje zásobník s médiem FK-5-1-12, v souladu s TÚPO (Technický ústav požární ochrany, autorizovaná osoba 221). Beztlakové konstrukční řešení také umožňuje leteckou dopravu. Po aktivaci může zařízení být naplněno hasicím prostředkem přímo v místě instalace.

Pro detekci požáru je každý LES - RACK systém vybaven optickým požárním detektorem, který je připojen k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES - RACK M1 umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy ( FACP ).

HLAVNÍ VÝHODY:

 • Okamžitá detekce a uhašení požáru
 • Nepoškozuje hašené zařízení
 • Plně automatický
 • Snadná instalace pomocí vodících lišt
 • Možnost doplňování hasiva na místě instalace
 • Vzdálený přístup přes HTML k zobrazení stavu zařízení a nastavení parametrů
 • Možnost komunikace s objektovým požárním systémem

Ideální řešení protipožární ochrany pro kompaktní celky zcela izolované od okolního prostředí uvnitř datových sálů či serveroven.
Více o Kompaktních datových centrech - škálovatelném řešení non-IT infrastruktury.

Objednávací kód: LES-RACK-M1

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • Lesrack_1600x1600px_1.jpgLesrack_1600x1600px_2.jpgLesrack_1600x1600px_3.jpg
 • Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi
 • Uhašení požáru okamžitě po detekci
 • Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno
 • Snadná instalace a uvedení do provozu - jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče
 • Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším
 • Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu
 • Podrobný a lehce čitelný LED panel
 • Funkčnost i při výpadku proudu zajišťuje vestavěná baterie

 

LOKÁLNÍ HASICÍ SYSTÉM (LES-RACK) 
Parametr LES‑RACK M a LES-RACK S Hodnota
Šířka jednotky 483 mm / 19"
Výška jednotky 45 mm / 2.5U
Hloubka jednotky 495 mm
Celková hloubka s detekčním čidlem podle hloubky chráněného zařízení Max. 860 mm
Hmotnost systému bez hasiva 11 kg
Hmotnost hasiva FK-5-1-12 2 kg
Klasifikace podmínek prostředí (podle EN 60 721‑3‑3)
3 k5
Třída prostředí A
Rozsah provozních teplot od +5 °C až po +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu 90 % nekondenzující
Frekvence 50/60 Hz
Provozní poloha Horizontální 
Provoz Nepřetržitý
Elektický příkon max. 200 VA
Ochranné krytí IP30
Napájecí napětí 110-240 V AC
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • Datasheet LES-RACK (PDF - 1.68MB)
  cs  de  en  fr  ru   
 • Instalační manuál LES-Rack M1 (PDF - 2.54MB)
  cs  en  ru   

Podrobné informace zde:

Datasheet_Hasící_systém_LES-RACK