Hypoxický preventivní protipožární systém

Hypoxický preventivní protipožární systém

Unikátní systém, který plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení a umožnuje předejít vzniku požáru s garancí nulového požárního rizika v chráněném prostoru datového centra. Řešení je navrženo tak, aby požár v datovém centru vůbec nevznikl a to díky tzv. hypoxickému vzduchu (snížená koncentrace kyslíku).

Principem hypoxické technologie je trvalé udržování obsahu kyslíku v chráněném prostoru datového centra pod hranicí 16% (běžně je 21%), a to 24/7 po celou dobu životnosti stavby.

Hypoxie - ikona        Hypoxie - ikona

16% hranice koncentrace kyslíku ve vzduchu je zcela klíčová pro proces hoření. Vzduch s podílem kyslíku sníženým pod tuto kritickou hranici znemožňuje vznik požáru, ale přitom je stále naprosto bezpečný pro lidskou obsluhu, což je potvrzeno i Státní zdravotním ústavem ČR. Podobné prostředí přibližně odpovídá nadmořské výšce 2700 metrů.

VÝHODY:

 • Plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení
 • Žádná konstrukční omezení
 • Snížená požární odolnost stavebních konstrukcí - kratší než 30 minut (ČSN 73 0810; 2016)
 • Není nutná instalace zařízení na odvod tepla a kouře (ČSN 73 0810; 2016)
 • Neomezená velikost požárního úseku
 • Není nutná instalace vzduchotechnické jednotky
 • Nevnikají žádné škody vlivem hašení ani ztráta pracovního procesu
 • Bez dopadu na životní prostředí
 • Snadná instalace a údržba
 • Funkčnost systému je možné kdykoliv ověřit v reálném čase.

JAK TO FUNGUJE?

 1. Okolní vzduch (s 21% podílem kyslíku) se nasává pomocí kompresoru do vzdušní a putuje do hypoxického generátoru, kde se zbaví nečistot a přemění se na hypoxický vzduch (vzduch s podílem kyslíku pod hranicí 16%).
 2. Celá místnost datového centra se naplní vzduchem s redukovaným obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně.
 3. Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru.
 4. Monitorovací a řídicí jednotka automaticky trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
HYPOXICKÝ PREVENTIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM
Hmotnost/hlučnost technologie Objem chráněného prostoru*** Doba na prvotní snížení kyslíku v chráněném prostoru z 20,9% na 15%* Předpokládaná doba provozu/spotřeba energie (za 24 hodin)**
400 kg/61 dB 1 – 370 mᶟ 16 hodin 8 h/40 kWh
500 kg/62 dB 370 – 520 mᶟ 8 h/56 kWh
600 kg/67 dB 521 – 750 mᶟ 8 h/96 kWh
800 kg/67 dB 751 – 1 150 mᶟ 8 h/130 kWh
900 kg/67 dB 1 151 – 1 630 mᶟ 8 h/130 kWh
1200 kg/68 dB 1 631 – 2 350 mᶟ 8 h/200 kWh
1400 kg/66 dB 2 351 – 3 500 mᶟ 8 h/312 kWh
1800 kg/66 dB 3 501 – 4 700 mᶟ 8 h/360 kWh
2500 kg/66 dB 4 701 – 5 850 mᶟ 8 h/440 kWh
2650 kg/68 dB 5 851 – 7 600 mᶟ 8 h/600 kWh
2900 kg/68 dB 7 601 – 10 000 mᶟ 8 h/720 kWh
4000 kg/68 dB 10 001 – 13 100 mᶟ 8 h/880 kWh
5300 kg/68 dB 13 201 – 15 100 mᶟ 8 h/1050 kWh

*Kalkulováno na výměnu vzduchu (netěsnosti) max. 50% z celkového objemu za 24 hod.

**Kalkulováno na „free volume“ – např. při 50% vyplnění prostoru nábytkem znamená pokles spotřeby energie o 50%.

***V případě většího objemu chráněného prostoru se použijí dva, tři nebo více systémů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HYPOXICKÉHO PREVENTIVNÍHO PROTIPOŽÁRNÍHO SYSTÉMU

Technické řešení systému