TELCO

TELCO

Komunikace je základ lidstva. Počítačová komunikace je nedílnou součástí dnešního života a její využívání je stále větší a stále více činností se bez tohoto prostředku neobejde. Produkty firmy Conteg jsou od vzniku firmy konstruovány pro uspokojení a vyřešení požadavků z různých oblastí počítačových sítí. Základem jsou datové rozvaděče pro umístění propojovacích panelů, síťových prvků a jejich propojení. K tomuto jsou vhodné rozvaděče řady Premium Cabling. Případně mohou uživatelé použít koncepci otevřených rámů RSG. Na obě skupiny řešení mohou uživatelé využít jedinečně propracovaný systém HDWM - High Density vyvazovací systém. Toto řešení bylo navrhnuto s ohledem na stále rostoucí požadavky na přenosové kapacity optických a metalických rozvodů v souladu se standardy, normami a doporučeními výrobců.

Komunikační sítě musí následně být rozvedeny do míst určení, kde slouží pro zapojení serverů, diskových polí, komunikačních prvků, vysílacích a dalších systémů. Pro tato propojování je určen systém vedení optických kabelů OptiWay. Toto řešení je ideální pro oddělení páteřních vedení silových rozvodů, které mají vlastní trasy a pro optické rozvody, které mají specifické požadavky na uložení kabelů.

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS