První spuštění

Kontrola zapojení a uvedení jednotky do provozu

V rámci neustálé podpory Conteg svým zákazníkům nabízí celou řadu služeb, aby bylo zajištěno, že všichni zákazníci obdrží nejlepší kvalitu podpory na všech úrovních. Služby prvního spuštění společnosti Conteg jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvalitní spuštění pro všechna chladiící zařízení Conteg, přičemž se zaměřuje na energeticky optimální výkon zařízení a dlouhou životnost. První spuštění může provádět pouze technický personál společnosti Conteg nebo certifikovaní servisní technici.

Kontrola před uvedením do provozu

Než objednáte výjezd servisního technika na provedení služby Prvního spuštění, ujistěte se, že:

  • chladicí jednotky jsou definitivně osazeny a mechanicky spojeny s rozvaděči
  • chladicí jednotky jsou napojeny na zdroj elektrického napětí
  • chladicí jednotky jsou napojeny na BMS systém dle projektu
  • chladicí jednotky jsou elektricky uzemněny
  • odvod kondenzátu z jednotek je napojen do sběrného kanalizačního potrubí budovy
  • chladicí jednotky jsou napojeny na chladivové případně vodní potrubí a systém je napuštěn, natlakován a byly na něm provedeny všechny potřebné revize
  • zdroj chladné vody, případně venkovní kompresorová jednotka, nebo kondenzátor jsou také zapojeny na potrubí i přívod elektrické energie
  • je k dispozici Záruční list, do kterého bude zaznamenáno První spuštění
  • je k dispozici obsluha, která bude po Prvním spuštění zaškolena
Print Favorities E-mail Twitter RSS