CFD počítačová simulace

Společnost Conteg disponuje softwarem pro CFD simulace rozložení teplot a proudění vzduchu v datacentru. Naši specialisté mohou na základě Vašeho zadání nebo osobní návštěvy zpracovat studii, která Vám ukáže optimální cestu při stavbě nebo rekonstrukci Vašeho datacentra.

XC_general

Počítačové modelování v poslední době zasahuje do všech technických odvětví. Plánování a výstavba datových center, ale i analýza center stávajících není výjimkou. Dle našich zkušeností zejména ze zahraničních trhů se stává běžné, ba dokonce bezpodmínečně nutné ověřit funkční vlastnosti projektu datových sálů, ale i serveroven menšího typu zejména ze strany chlazení a optimalizace jeho konfigurace.

porucha jednotky

Stavební prostor s informačními technologiemi je naplněn mnoha různými zdroji tepla a chladu, potrubím k vedení chladného a teplého vzduchu, setkáme se se zdvojenými podlahami a podhledy. Celkový technický pohled na místnost bývá velmi komplikovaný. Metody počítačového modelování, zejména Computational Fluid Dynamics (CFD) podrobně analyzují varianty a sledují dopady na rozložení teplot, rychlosti proudění, tlaky v mezipodlažním prostoru a podobně.

funkční jednotky

Plán každého Datového centra nebo serverovny by měl být založen na kvalitních CFD modelech. Je to jeden z předpokladů nejvhodnějšího návrhu včetně řešení krizových scénářů. V případech, kdy klient uvažuje o rozšíření stávajících kapacit datového centra, ať už z hlediska ICT zařízení nebo chlazení, je CFD modelování jedním z mála nástrojů, jak provádět realizaci efektivně a bez budoucích problémů. CFD jsou vhodné také v situacích, kdy v datovém centru dochází k přehřívání některých zařízení. V těchto případech jednotlivé modely dokáží optimalizovat dispoziční řešení jednotlivých zdrojů tepla a chladu s důrazem na minimalizaci investičních a provozních nákladů.

porucha jednotky

V případě, že na modelu pracuje specialista s dlouhodobou praktickou zkušeností, je možné řešit mnohé problémy, nebo jim, a to je ještě mnohem podstatnější, zavčasu předcházet. Není třeba hledat optimální řešení uspořádání datových center metodou pokusů a omylů. Pokusy stojí čas a omyly velké peníze. Při návrhu nového centra se optimalizuje dispozice, rozložení výkonů a klimatizační systémy pomocí počítačového modelu. Na něm je možné snadno ověřit funkčnost ve všech krizových situacích a předejít tak nepříjemným překvapením na dokončeném díle.

Obrovskou předností dnešních softwarů jsou grafické výstupy zcela srozumitelné i laikovi, jakým může konečný uživatel být. Barevné trojrozměrné mapy místnosti, s rozložením teplot nebo rychlostí proudění vzduchu, odhalí všechna slabá místa a ve výsledném optimalizovaném návrhu jasně ukáží bezpečnost systému simulovanými poruchami včetně video vizualizace. Výsledná studie má následně vysokou hodnotu jak pro investora nebo implementátora, tak i pro konečného zákazníka, který získá jasnou představu o rizicích provozu datového centra.

CFD modeling studená ulička

 

Společnost Conteg pečuje o vaše datové centrum ještě dříve, než jej postavíte.

Kontaktujte naše oddělení podpory prodeje, naši odborníci Vám rádi odpoví na vaše otázky presales[at]conteg.cz.

Podrobné informace zde:

data_sheet_RHF

Print Favorities E-mail Twitter RSS

CFD ModelingCFD Modeling2CFD Modeling3CFD ModelingCFD ModelingCFD Modeling