CoolSpot DX

Jednotky CoolSpot DX obsahují kompletní chladivový okruh včetně kompresoru, výparníku, kondenzátoru a integrované regulace. Jednotky jsou navrženy pro chlazení samostatně stojících rozvaděčů až do výkonu 6 kW. Tyto jednoduše instalovatelné Plug & Play klimajednotky vyžadují pouze elektrické napájení a napojení na odtok kondenzátu. Chod jednotek je řízen EBM regulátorem s jednoduchým displejem tak, aby byla udržována nastavená teplota uvnitř Conteg rozvaděče.

Conteg CoolSpot DX nezávislé klimatizační jednotky fungující na bázi přímého výparu jsou vybaveny malými pístovými kompresory a kompletním chladivovým okruhem, což znamená, že nevyžadují žádné další potrubní napojování kromě odvodu kondenzátu, jehož množství je redukováno výparem do místnosti (pro velikosti od 1,4kW). Bezpečnost na kondenzátní straně je zajištěna systémem tří van. Speciální konstrukce výměníku kondenzátoru umožňuje funkci bez filtrů na vzduchové straně, což výrazně snižuje náklady a čas potřebné na údržbu systému. Celkově jsou tyto jednotky použitelné v široké škále projektů.

Elektronická regulace zajišťuje bezpečný chod celého zařízení při optimálních podmínkách a maximální energetické účinnosti tak, aby nedocházelo k přehřívání ani podchlazování prostoru v rozvaděči.

Při použití těchto klimatizačních jednotek se vždy ujistěte, že místnost, kde bude rozvaděč s klimatizací umístěn, má vhodné rozměry (též pro následný servis zařízení) a je dostatečně větrána tak, aby byly vždy zajištěny teploty vzduchu v rozmezí +20 až +55°C.

Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem Conteg RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.

CoolSpot TM-DX

Střešní klimatizační jednotky se usazují na horní kryt rozvaděče. Nabídka pokrývá nízkou, střední a vysokou tepelnou zátěž díky chladícímu výkonu až 6 kW.

CoolSpot WM-DX

Nástěnné klimatizační jednotky CoolSpot WM se montují místo jedné z bočnic rozvaděče. Nabídka nástěnných klimatizačních jednotek pokrývá nízkou a střední tepelnou zátěž.