CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC je řada mezi-rozvaděčových chladicích jednotek fungující na principu přímého vypařování chladiva. Kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem, přičemž vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotku může být až 60m. Toto uspořádání chrání všechny důležité komponenty před klimatickými jevy (teplo, mráz, déšť, sníh, pouštní bouře) a umožňuje provozovat chlazení nezávisle na okolních podmínkách s teplotním rozsahem -40 + 50 C.

 

CoolTeg Plus XC30

Tato unikátní chladicí jednotka šířky pouhých 30 cm a s maximálním výkonem až 22 kW má  dvoj-pístový rotační kompresor a BLDC řízení, které umožňuje plynulé dávkování chladicího výkonu v rozmezí od 10% do 100 %. Tato mimořádné univerzální jednotka je vhodná zejména do menších datových center nebo všude tam, kde by silné a výkonné chladicí jednotky byly svým výkonem i cenou příliš předimenzované.

sizePouhých 30 cm široká

coolChladicí výkon v rozmezí 10% až 100%

speedMaximální výkon až 22 kW

 

CoolTeg Plus XC40

Tato chladicí jednotka  dosahuje  výkonu až 42 kW při šířce 40 cm.   V současnosti nejúčinnější kompresor je invertorově řízený a  vestavěným do vnitřní jednotky s elektornicky řízeným expanzním ventilem a pokročilou logikou řízení. Chladicí výkon je možné plynuje dávkovat v rozmezí od 20% - 100%.  Tato výkonná chladicí jednotka je vhodná pro velká datová centra a všude tam, kde je třeba silného chladicího výkonu.

size40 cm široká

coolChladicí výkon v rozmezí 20% - 100 %

speedMaximální výkon až 42 kW

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-main-WEB.jpgCoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpgCoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpgCoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg

CoolTeg Plus XC30

HLAVNÍ VÝHODY:

 • Žádná voda v datovém centru
 • Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
 • Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
 • Venkovní jednotka s nízkou hlučností
 • Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky
 • Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot
 • Ekologické chladivo R410A

 VLASTNOSTI:

 • Vysoce účinný dvoj-pístový rotační kompresor
 • BLDC kompresor umístěný uvnitř jednotky
 • Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
 • Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení
 • Plynulá regulace výkonu od 10 do 100%
 • Nízké vibrace
 • Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače
 • Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu
 • Provozní venkovní teploty v rozmezí -40 °C a +55 °C
 • Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m

Venkovní jednotka

Vnitřní CoolTeg Plus XC30 jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty. Pro správnou konstrukci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. Přesnější specifikace venkovních vdzuchem chlazených kondenzátorů naleznete v datasheetu.

CoolTeg Plus XC 30
Kód vnitřní jednotky Jednotka AC-TXC-42-30/XX-XXX
Venkovní jednotka   AC-CONDX-xx-xx
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Chladicí systém Přímý výpar
Architektura1 Otevřená nebo uzavřená
Nominální chladicí výkon2 kW 21,5
Nominální čistý chladicí výkon3 kW 20,7
Přívod napájení V/f/Hz 400/3/50-60
Provozní proud A -
Maximální proud A -
Spotřeba ventilátorů (maximální) kW 0,85
Spotřeba kompresoru4 kW 5,45
Nominální průtok vzduchu5
m3/h 4000
Počet radiálních ventilátorů ks 5
Technologie motoru ventilátoru EC
Typ chladiva R410A
Třída filtru6 G4
ROZMĚRY
Výška mm (U) 1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)
Šířka mm 300
Hloubka7 mm 1000 or 1200
Hmotnost – hloubka 1000 mm, výška 42/45/48U kg 194/199/204
Hmotnost – hloubka 1200 mm, výška 42/45/48U kg 204/209/214
ROZMĚR PŘIPOJENÍ
Průměr potrubí pro kapalinu mm 12
Průměr potrubí pro plyn mm 16

1
Jednotky CoolTeg Plus mohou být použity nezávisle (v řadě rozvaděčů) nebo integrovány do uzavřeného modulárního systému (MCL) – systémy uzavřené architektury rozvaděčů a chladicích jednotek. Typ vnitřní jednotky se mění podle objednací matice.
2Chladicí výkon mění regulátor. Nominální chladicí výkon se vypočítává při vnitřní teplotě horkého vzduchu 35 °C bez kondenzace (povrchová teplota výměníku je nad teplotou rosného bodu), venkovní tepl. +35 °C (kondenzační teplota 45 °C), čistých fi ltrech.
3Čistý užitečný chladicí výkon je celkový chladicí výkon snížený o tepelnou zátěž ventilátorů. Užitečný
chladicí výkon jednotky.
4Spotřeba kompresoru při kondenzační teplotě 45 °C a vypařovací teplotě 10 °C.
5Průtok vzduchu mění automaticky regulátor. Nominální průtok vzduchu odpovídá jmenovitému chladicímu výkonu.
6Jednotky v architektuře uzavřeného modulárního systému (MCL) se dodávají bez fi ltrů (standardně).
7Jednotky v architektuře uzavřeného modulárního systému (MCL) jsou k dispozici pouze v hloubce 1 200 mm.

CoolTeg Plus XC40

HLAVNÍ VÝHODY:

 • Žádná voda v datovém centru
 • Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
 • Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
 • Venkovní jednotka s nízkou hlučností
 • Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky
 • Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot
 • Perfektní olejový management pro složitý potrubní rozvod
 • Ekologické chladivo R410A

VLASTNOSTI:

 • Vysoce účinný spirálový kompresor
 • Frekvenčně řízený kompresor umístěný uvnitř jednotky
 • Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
 • Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení
 • Plynulá regulace výkonu od 20 do 100%
 • Odlučovač oleje a Trax-oil uvnitř jednotky
 • Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače
 • Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu
 • Provozní venkovní teploty v rozmezí -40 °C a +55 °C
 • Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m

Venkovní jednotka

Vnitřní CoolTeg Plus XC jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty.Pro správnou konstrikci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. Místní podmínky určují, zda použít venkovní chladič Conteg suchý nebo mokrý (adiabatický). Conteg právě vyvíjí novou adiabatickou venkovní chladicí jednotku, EcoCool (kompatibilní s CoolTeg Plus XC), pro snížení celkové spotřeby chladicího systému.

CoolTeg Plus XC 40
Typ jednotky Jednotka AC-TXC-42-40/XX-XXX
Venkovní jednotka   AC-COND2-xx-xx
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Chladicí systém Přímý výpar
Architektura1 Otevřená nebo uzavřená
Nominální chladicí výkon2 kW 42.2
Nominální čistý chladicí výkon3 kW 39.1
Napájení V/f/Hz 400/3/50-60
Provozní proud A 22.7
Maximální proud A 25.3
Spotřeba ventilátorů (maximální) kW 3.1
Spotřeba kompresoru (maximální) kW 12.3
Nominální průtok vzduchu4 m3/h 9000
Počet radiálních ventilátorů ks 3
Technologie motoru ventilátoru EC
Typ chladiva R410A
Třída filtru5 G4
ROZMĚRY
Výška mm (U) 1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)
Šířka mm 400
Hloubka6 mm 1000 nebo 1200
Hmotnost – hloubka 1000 mm, výška 42/45/48U kg 262/270/278
Hmotnost – hloubka 1200 mm, výška 42/45/48U kg 274/284/294
ROZMĚRY PŘIPOJENÍ
Průměr potrubí pro kapalinu mm 16
Průměr potrubí pro plyn mm 22

1
Jednotky CoolTeg Plus mohou být použity nezávisle (v řadě rozvaděčů) nebo integrovány do uzavřeného modulárního systému (MCL) – systémy uzavřené architektury rozvaděčů a chladicích jednotek. Typ vnitřní jednotky se mění podle objednací matice.
2Chladicí výkon mění regulátor. Nominální chladicí výkon se vypočítává při vnitřní teplotě horkého vzduchu 35 °C bez kondenzace (povrchová teplota výměníku je nad teplotou rosného bodu), venkovní tepl. +35 °C (kondenzační teplota 45 °C),čistých fi ltrech.
3Čistý užitečný chladicí výkon je celkový chladicí výkon snížený o tepelnou zátěž ventilátorů. Užitečný chladicí výkon jednotky.
4Průtok vzduchu mění automaticky regulátor. Nominální průtok vzduchu odpovídá jmenovitému chladicímu výkonu.
5Jednotky v architektuře uzavřeného modulárního systému (MCL) se dodávají bez fi ltrů (standardně).
6Jednotky v architektuře uzavřeného modulárního systému (MCL) jsou k dispozici pouze v hloubce 1 200 mm.
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • CoolTeg datasheet (PDF - 4.72MB)
  cs  en  ru   
 • Klimatizační jednotky pro IT brožura (PDF - 4.13MB)
  cs  en   

Technický datasheet:

data_sheet_RSG4