Hygrostat

Hygrostat

Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Montáž:  na DIN lištu 35 mm
Připojení: šroubová svorka
Rozsah nastavení relativní vlhkosti: 35-100 % RH
Spínací proud (max. zatížení): 5 A/230 V
Hystereze: ±3 % RH
Rozměry:  67x50 x38 mm


File type Language version

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Catalog: