INFIS - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

CONTEG prostřednictvím sesterské společnosti DCI Czech realizoval projekt „Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury (non-IT) současné školní serverovny“ tak, aby odpovídala aktuálním nárokům na provoz a zabezpečení klíčové IT infrastruktury školy za použití nejmodernějšího vybavení.

Do prostor současné serverovny dodal CONTEG efektivní řešení uzavřené modulární architektury, které kombinuje chladicí jednotky CoolTeg a stojanové rozvaděče řady PREMIUM Server.  Tento kompaktní celek je kompletně izolovaný od okolního prostředí a nevyžaduje ani jinak finančně velmi náročnou zdvojenou podlahu.

Součástí dodávky byly tři PREMIUM RSF rozvaděče, efektivní klimatizační jednotky CoolTeg s výkonem 7kW, KVM a různé druhy napájecích panelů tzv. PDU -  od základních až po řízené a monitorované varianty. Dále pak systém RAMOS Ultra sledující a řídící přístupu do rozvaděčů i celé serverové místnost a spolu s monitorovacím softwarem CONTEG Pro Server zajišťující dohled nad celým řešením.

Systém je rozdělen do dvou provozních částí, kde jedna slouží účelům školy a v druhé se mohou studenti prakticky vzdělávat v oboru IT technologií.

Přejeme studentům, ať si nejmodernější vybavení náležitě vyzkoušejí a získané poznatky využijí v praxi.

INfis reference   

Print Favorities E-mail Twitter RSS