Uzavřená horká ulička

Uzavřená horká ulička

V případech, kdy chybí zdvojená podlaha pro distribuci klimatizovaného vzduchu nebo rozměry místnosti nepodporují rozmístnění v provedení uzavřená studená ulička je nejlepším řešením použít Conteg uzavřenou horkou uličku (CHA) s CoolTeg chladícími jednotkami které jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči. Conteg uzavřená horká ulička představuje uzavřený modulární systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s ohřátým vzduchem a zabraňuje míchání ohřátého a chladného vzduchu. Rozvaděče i chladící jednotky jsou rozmístněny zády proti sobě a horký výdech je koncentrován uvnitř uzavřené uličky.

Contained hot aisle

CoolTeg chladící jednotky tento horký vzduch nasávají, ochlazují a již klimatizovaný vzduch vedou přímo před ICT prvky instalované v rozvaděčích. Standardní šířka uzavřené horké uličky je 1 m nebo 1,2 m či 0,8 m a ulička může být vybavena posuvnými či standardními (úhel otevření 180°) dveřmi. Použití uzavřené horké uličky je doporučeno všude tam, kde je potřeba maximalizovat chladící výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra.   

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

    Šířka: uzavřené studené uličky je 0, 8, 1 a 1,2 mm

    Výška: uzavřené horké uličky je pro rozvaděče Conteg výšky 42, 45 a 48U

    Střešní díly: o délkách 400, 600, 800, 900 a 1 100 m. Střešní panely jsou zhotoveny z čirého polykarbonátu pro zajištění průchodu světla do prostoru uzavřené uličky a tento polykarbonát splňuje požadavky na nehořlavost či ohnivzdornost dle norem příslušných k dané lokalitě. Střešní panely podporují možnost instalace zařízení přivádějících hasící médium do prostoru uzavřené uličky.

    Boční panely: s průhledy

    Vstup do uličky: je zajištěn minimálně jedněmi jednokřídlými (pro šířky 0,8 a 1 m) nebo dvoukřídlými (pro šířku 1,2 m), posuvnými nebo standardními  dveřmi (úhel otevření dveří 180°) 2 246 mm výšky na jedné straně a jedním zaslepovacím panelem stejných rozměrů na druhé straně v případě že ulička není průchozí.    V případě že ulička je průchozí, musí být vybavena jednokřídlými nebo dvoukřídlými dveřmi na obou koncích. Dveře mohou být vybaveny manuálním nebo hydraulickým zavíračem dveří nebo automatickým ovládáním dveří, systémem monitoringu prostředí a požární signalizací, aby se zajistilo, že se dveře automaticky otevřou nebo zavřou vždy, když to bude potřeba.