Příslušenství pro rámy RS

Příčný nosník pro rámy se čtyřmi sloupky

Příčný nosník pro rámy se čtyřmi sloupky - 2mm plech.

Vyvazovací panel pro rámy se čtyřmi sloupky

Vyvazovací panel pro rámy se čtyřmi sloupky pro uložení a zajištění kabelů mezi dvěma páry 19" lišt

Stabilizátor pro rámy se dvěma a čtyřmi sloupky

Stabilizátor pro rámy se dvěma a čtyřmi sloupky