CoolTeg Plus DX

CoolTeg Plus DX

Vnitřní jednotky v provedení DX obsahují kromě ventilátorů a regulačních komponent vysoce účinný výparník pro chladivo R410A. Každou vnitřní jednotku je nutné napojit chladivovým potrubím na venkovní kompresorovou jednotku Mitsubishi. Tento „split“ systém je potom autonomně řízen pomocí vlastní regulace. Jednotky je možné spojovat do regulačních skupin. Venkovní jednotky Mitsubishi jsou vybaveny frekvenčně řízeným kompresorem, elektronickým expanzním ventilem a dalšími špičkovými komponenty. Conteg nabízí tři výkonové typy – 7kW; 12kW, 18 kW a24kW s plynulou regulací.

 

V našich nových jednotkách CoolTeg Plus využíváme nejmodernější technologie a přesnou regulaci založenou na našich zkušenostech datových center po celém světě. Protože se technologie ventilátorů, výměníků, kompresorů a zejména regulačních prvků stále vyvíjejí, musíme i my naše výrobky modifikovat, abychom zajistili jejich nejlepší vlastnosti pro své zákazníky.

Zahájili jsme výrobu nové generace jednotek pod značkou CoolTeg Plus. Vyznačují se úspornými EC ventilátory a šikmo umístěným vysoce účinným tepelným výměníkem. Teplota a vlhkost se měří jak ve studené tak v teplé zóně a plocha pro nasávání a výfuk klimatizovaného vzduchu byla maximálně zvětšena, takže je distribuce vzduchu optimální.

Hlavní rozdíly můžeme najít v regulaci jednotky. Používáme zcela nový regulátor s pokročilým Conteg softwarem a nový grafický barevný dotykový displej o velikosti 4,3“, který odpovídá technologii klimatizačního zařízení 21. století. Jeden displej lze použít až pro 16 klimatizačních jednotek v datové místnosti při maximální délce vedení 500 m. Standardem je komunikace protokolem TCP/IP, integrovaný webserver a vzdálené řízení a monitoring přes počítač v internetové síti.

Jednotky CoolTeg Plus DX jsou konstruovány pro napojení na vybrané venkovní kompresorové jednotky Mitsubishi Electric se špičkovou technologií.

CoolTeg Plus jsou nejmodernější jednotky z rodiny Targeted Cooling vhodné pro efektivní chlazení serveroven a datových center všech typů.

Chladivový systém je omezen vzdáleností mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz podrobné technické podklady) a jejich výškovým rozdílem. Provoz chlazení je garantován v rozmezí venkovních teplot od -15 do +46°C.

CoolTeg DX s venkovní jednotkou představují vysoce účinný systém s ekologickým chladivem, který se hodí zejména pro serverovny o celkových výkonech do 100 kW. Při potřebě většího chladicího výkonu již začíná být ekonomičtější využití vodního systému.

Chladicí výkon každé individuální jednotky je dle aktuálních požadavků měněn výkonem kompresoru, otevřením elektronického expanzního ventilu a otáčkami ventilátorů venkovní i vnitřní jednotky. Při nutnosti snižovat relativní vlhkost prostoru na nastavený set-point, jednotka automaticky reaguje snížením průtoku vzduchu a zvýšením chladicího výkonu. Jednotky CoolTeg DX se vyznačují maximálním citelným výkonem v poměru k výkonu latentnímu právě díky pokročilé logice řízení vlhkosti. Celoroční spotřeba energie v porovnání s jinými klimatizačními jednotkami je proto výrazně nižší.

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpgCoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpgCoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpgCoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg

CoolTeg Plus

 • šířka klimatizační jednotky 300 mm, hloubka 1000 mm nebo 1200 mm, výška dle potřeby od 42U (1978 mm) do 48U (2245 mm)
 • radiální ventilátory s vysoce úspornými EC motory
 • každá vnitřní jednotka musí být napojena na jednu z nabízených venkovních kompresorových jednotek Mitsubishi Electric
 • chladicí výkon v závislosti na použité venkovní jednotce (7 kW, 12 kW a 18 kW) (při teplotě nasávaného vzduchu 45°C a SHR=100%)
 • napájení vnitřní jednotky – jednofázový proudem 230V/50Hz, buď ze samostatně jištěného zdroje nebo z venkovní jednotky
 • chladicí výkon jednotky se aktuálně mění dle potřeby změnou otáček kompresoru a ventilátorů vnitřní i venkovní jednotky
 • minimální chladicí výkon je 30% jmenovitého. Dlouhodobě musí tepelná zátěž dosahovat alespoň 50% jmenovitého chladicího výkonu, který závisí na typu venkovní jednotky.
 • komunikace pomocí barevného dotykového displeje velikosti 4,3“, nebo přes digitální I/O signály
 • displejem s integrovaným webserverem lze ovládat 1-16 jednotek ve skupině s funkcemi stand-by, overload apod.
 • skupina jednotek komunikuje přes displej protokolem TCP/IP a další varianty (Modbus, Bacnet atd.) jsou možné
 • nahrávání SW a stahování dat přes standardní USB flash disk

Kombinace s jednotkou AC-DX-PUHZ-ZRP71

 • chladicí výkon 7 kW
 • průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 2100 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 150 W
 • venkovní jednotka Mitsubishi Electric je standardně napájena jednofázovým proudem 230V/50Hz
 • propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/16mm.

Kombinace s jednotkou AC-DX-PUHZ-ZRP125

 • chladicí výkon 12 kW
 • průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 2500 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 250W
 • venkovní jednotka Mitsubishi Electric je standardně napájena jednofázovým proudem 230V/50Hz, je možné nabídnout variantu v provedení na třífázový proud 3x400V/50Hz
 • propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/22mm.

Kombinace s jednotkou AC-DX-PUHZ-ZRP200

 • chladicí výkon 18 kW
 • průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 3800 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 770W
 • venkovní jednotka Mitsubishi Electric je napájena třífázovým proudem 3x400V/50Hz
 • propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/22mm.

 

CoolTeg Plus DX
    DXSmall DX12 DX20
Kód vnitřní jednotky Jednotka AC-TDS-42-30/XX-XXX AC-TDX-42-30/XX-XXX AC-TDX-42-30/XX-XXX
Kód připojené vnější jednotky   AC-PUHZ-ZRP71V AC-PUHZ-ZRP125Y AC-PUHZ-ZRP200Y
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Chladící systém Přímý výpar
Architektura1 Otevřená nebo uzavřená Otevřená nebo uzavřená Otevřená nebo uzavřená
Nominální chladící výkon2 kW 7.0 12.1 19.0
Nominální čistý chladící výkon3 kW 6.8 11.9 18.0
Napájení V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Provozní proud A 0.7 1.2 4.2
Maximální proud A 6 6 6
Nominální příkon W 150 250 770
Nominální průtok vzduchu4 m3/h 2100 2500 3800
Počet ventilátorů ks 3 5 5
Technologie motoru ventilátorů EC
Typ chladiva kg/h
R410A
Třída filtru5 G4
ROZMĚRY
Výška6 mm (U) 1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)
Šířka mm 300 300 300
Hloubka7 mm 1000 nebo 1200
Hmotnost – hloubka 1 000 mm, výška 42/45/48U kg 153/158/163 163/168/173 163/168/173
Hmotnost – hloubka 1 200 mm, výška 42/45/48U kg 163/169/175 173/179/185 173/179/185
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
Průměr a typ přívodního potrubí 10 mm pájený 10 mm pájený 10 mm pájený
Průměr a typ vratného potrubí 16 mm pájený 22 mm pájený 22 mm pájený

1 Jednotky CoolTeg mohou být použity nezávisle (v řadě rozvaděčů) nebo integrovány do uzavřeného modulárního systému (MCL) – systémy uzavřenéarchitektury rozvaděčů a chladicích jednotek; Kód se mění dle objednací matice

2 Chladicí výkon mění regulátor; nominální chladicí výkon se vypočítává při teplotě horkého zpětného vzduchu 35 °C bez kondenzace (vlhkost vzduchu pod rosnýmbodem), venkovní tepl. +35 °C, čistých filtrech

3 Nominální čistý chladicí výkon je chladicí výkon snížený o tepelnou zátěž ventilátorů – skutečný chladicí výkon jednotky, který je k dispozici pro IT zařízení

4 Průtok vzduchu mění regulátor; nominální průtok vzduchu odpovídá jmenovitému chladicímu výkonu

5 Jednotky v architektuře uzavřeného modulárního systému (MCL) se dodávají bez filtrů

6 Bez podstavce nebo přepravního vozíku

7 Jednotky pro architekturu uzavřeného modulárního systému (MCL) jsou k dispozici pouze v hloubce 1 200 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE – VNĚJŠÍ JEDNOTKY S PŘÍMÝM VÝPAREM
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jednotka AC-PUHZ-ZRP71V AC-PUHZ-ZRP125Y AC-PUHZ-ZRP200Y
Nominální chladící výkon 1 kW 7 12 19
Napájení  V/ph/Hz 230/1/50 400/3/502 400/3/50
Provozní proud A 7.4 5.8 9.1
Maximální proud A 19 9.5 19
Nominální příkon kW
2.0 3.5 5.9
Řízení kompresoru -
Inverter
Regulace chladiva -
Lineární expanzní ventil
Objem chladiva R410A
kg 3.5 5.0 7.1
ROZMĚRY
Šířka mm 950 1050 1050
Hloubka mm 330 330 330
Výška mm 943 1338 1338
Hmotnost kg 67 126 135
PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
Potrubí pro kapalinu (průměr) mm 10 10 10
Potrubí pro plyn (průměr) mm
16
22 22
Max. délka potrubí m 50 75 100
Max. výškový rozdíl m 30 30 30

1 Údaje platné pro jmenovité podmínky: vnější teplota: 35 °C DB, vnitřní teplota: 27 °C DB, délka potrubí pro chladivo: 7,5 m, Rozsah vnějších teplot: −15 °C až +46 °C

2 Vnější kondenzační jednotka AC-PUHZ-ZRP125 vyžaduje napájení: 400 V / 3 f / 50 Hz, k dispozici jsou také jednofázové jednotky

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • CoolTeg datasheet (PDF - 4.72MB)
  cs  en  ru   
 • Klimatizační jednotky pro IT brožura (PDF - 4.13MB)
  cs  en   

Datasheet:

data_sheet_RSG4