Pozvánka na odborný seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma Hypoxický preventivní protipožární systém pro datová centra, který je vhodný zejména pro projektanty a rozpočtáře SHZ, provozovatelé datových center a majitelé serveroven.

 

Kdy: úterý 14.5.2019 od 9 hod.

Kde: CONTEG, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

 

Systém preventivní protipožární ochrany na bázi hypoxie dokáže trvale eliminovat jeden ze 3 faktorů vzniku požáru = kyslík. To vede k zabránění vzniku požáru v chráněném úseku.

Principem hypoxické technologie je trvalé udržování obsahu kyslíku v chráněném prostoru pod hranicí 16 %, a to 24/7 po celou dobu životnosti stavby.
Nejedná se tedy o systém potlačování nebo hašení požáru, ale o systém předcházející samotnému vzniku požáru pomocí snížení procenta kyslíku.

VÝHODY:

  • Zamezení vzniku požáru
  • Náhrada stabilního hasicího zařízení
  • Snadná instalace a údržba
  • Žádná konstrukční omezení
  • Dodržení hygienických norem v rámci pracovního prostředí
  • Eliminace škod způsobených ohněm, uvolněnou vodou, pěnou, inertními plyny nebo jinými hasicími prostředky

PROGRAM

08:45 – 09:00 Registrace

09:00 – 10:15 Představení systému hypoxie,
                       popis principu fungování a princip projektování

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu

10:30 – 11:30 Diskuse a navázání kontaktu pro budoucí spolupráci

 

PŘIHLÁSIT SE NA SEMINÁŘ >>

 

Počet míst je omezen.

Print Favorities E-mail Twitter RSS