Příslušenství RAMOS Ultra

RAMOS Ultra USB Modem

USB Modem včetně audio kabelu (4-pásma GSM)

Teplotní čidlo pro řetězové zapojení

Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.

Expandér pro inteligentní port

Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.

Relé Box 8

Relé Box 8 vytváří 8 reléových výstupů z jednoho inteligentního portu.

Senzor proudění vzduchu

Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.

Akustická siréna se zábleskovým světlem

Akustická siréna se zábleskovým světlem slouží k upozornění pro obsluhu o kritické situaci.

Kouřový detektor

Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.

PIR pohybový detektor

Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.

Detektor zaplavení, bodové pokrytí

Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.

Bezpotenciálový kontakt

Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.

Detektor zaplavení, detekční lano

Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.

Magnetický dveřní kontakt

Zařízení slouží jako monitorovací prvek, který sleduje otevření rozvaděče. Lze sledovat nejen otevření dveří, ale i bočních panelů.

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.

4-20 mA převodník signálu

Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo s 30cm dlouhým kabelem

Teplotní a vlhkostní čidlo

Teplotní a vlhkostní čidlo s 30cm dlouhým kabelem

Záplavové lano s lokalizací

Záplavové lano s lokalizací schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.

Senzor teploty a vlhkosti

Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu a vlhkost.